Is it possible to start a web server from any php web based directory?

I recently discovered another way to start a web server from any location for any application written in PHP. As of PHP web developer, I bet all of you are…

Một giải pháp đồng bộ cơ sở dữ liêu cho máy tính chạy song song nhiều hệ điều hành

[dropcap]N[/dropcap]gày nay, với sự phát triển mạnh mẽ phần cứng máy tính kéo theo nhiều người mong muốn trải nghiệm vài hệ điều hành trên cùng một chiếc máy tính.…

Chạy một máy chủ web đơn giản

Trong thời đại kĩ nghệ web, chạy một máy chủ web đơn giản để phát triển ứng dụng dựa trên nền tảng web thật sự cần thiết.

Apache could not reliably determine the servers fully qualified domain name using 127.0.1.1 for server name error

Khi khởi động apache bạn hay gặp lỗi sau đây. nvntung@xps827:~$ sudo /etc/init.d/apache2 restart * Restarting web server apache2                      …

Comparison of Web Servers (aka, Application Servers)

Apache, GlassFish, WebLogic, Nginx, Resin http://www.caucho.com/resin-web-server/ http://wiki.nginx.org/Main http://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/downloads/wls-main-097127.html

Cài đặt LAMPP

Web Programming works with tools to create, design, and code dynamic websites which allow us to update and interact to users. It’s existing a suit of web technology include Linux,…

Cách cấu hình thư mục ảo trong XAMPP

Có hai vấn đề mà tôi thấy cần phải viết bài này: Với những ai đã quen dùng Windows chắc cũng sẽ thao tác dễ dàng với IIS thì việc…

Installing PHP5, MySQL and Apache on Ubuntu

Để lập trình web sử dụng PHP và MySQL trên Ubuntu, chúng ta nên sử dụng XAMPP. Xem trên trang này, chúng ta sẽ biết cách cài đặt. Khá đơn…