Accueil / Systèmes d'information / Logicels Officiels / Word processing: Word and Writer

Word processing: Word and Writer

Les principaux raccourcis clavier pour Microsoft Word

All about shortcut keys in Microsoft Word

Trong lúc soạn thảo văn bản, chúng ta thường xuyên sử dụng những tổ hợp phím tắt thực hiện một tính năng nào đó nhằm tăng độ thao tác. Bài viết giới thiệu phần lớn các tổ hợp phím tắt ...

Lire la suite...