Accueil / Programmation Embarquée / Programmation Mobile / Programming Google Android

Programming Google Android

Google Android Programming
Lập trình Google Android

Google Android: lịch sử hình thành và phát triển (Phần 1)

Android là một hệ điều hành mở dành cho thiết bị di động (mobile operating system) được phát triển đầu tiên bởi tập đoàn Android. Tập đoàn Google mua lại sản phẩm này từ năm 2005. Android phát triển dựa ...

Lire la suite...