An Introduction to Metabolism

Tôi thấy cái này An Introduction to Metabolism là một giới thiệu sinh động, trực quan về metabolism nên để đây cho mọi người tiện theo dõi. Ngoài ra, có…

Sử dụng lênh find trong Ubuntu

Tìm hoài thấy cái này hay nên tạm để đây, sẽ dành thời gian viết một bài tổng hợp sau 🙂 http://www.codecoffee.com/tipsforlinux/articles/21.html Đơn giản bạn muốn tìm những file có…