Ubuntu

Apache could not reliably determine the servers fully qualified domain name using 127.0.1.1 for server name error

Apache2 with the error the fully qualified domain name

http://aslamnajeebdeen.com/blog/how-to-fix-apache-could-not-reliably-determine-the-servers-fully-qualified-domain-name-using-127011-for-servername-error-on-ubuntu

Lire la suite...

Pour connaitre la distribution de Ubuntu

Thông tin hệ thống | System Information

Tình cờ một ai hỏi bạn câu hỏi kiểu: Ubuntu bạn đang dùng là phiên bản mấy? Phiên bản 32 hay 64 bit? Làm thế nào để xem thông tin hệ điều hành Ubuntu? System Monitor – cái tên đã ...

Lire la suite...

Ajouter plugins our extensions pour LibreOffice

(Tiếng Việt) Thêm các tính năng mở rộng cho LibreOffice: Tôi có nhu cầu chuyển đổi các file văn bản .odt hoặc .doc sang dạng epub để tiện cho việc đọc trên các thiết bị chạy Android. ePub là một chuẩn mới để làm sách điện tử.

Lire la suite...

Launching Google Chrome or Chromium causes Ubuntu logout immediately

Linux Mint Mate Lockscreen

Có trường hợp khởi động Google Chrome hoặc Chromium làm cho Ubuntu/Linux Mint logout ngay lập tức. Các chương trình khác dù đang chạy nhưng hệ thống vẫn tự động đăng xuất. Trường hợp này khá hi hữu. Nếu lướt ...

Lire la suite...

Créer des raccourcis pour les commandes sous Linux

How to use 'alias'

http://community.linuxmint.com/tutorial/view/891

Lire la suite...

Comment trouver des lines commun entre deux fichiers texte dans Linux

comm command to find similar lines between two files in Linux/Ubuntu

Désolé, cet article est seulement disponible en Vietnamien et Anglais.

Lire la suite...

How to fix GRUB2: customize boot menu

GRUB2 is an upgraded version of GRUB. It has a lot of improvements such as scripting support including conditional statements and functions, dynamic module loading, rescue mode, etc. GRUB2 is the default boot loader and manager since Ubuntu version 9.0 (Karmic ...

Lire la suite...

Synchronize MySQL databases between Ubuntu and Windows

Solution 1:  Unify the folder data of XAMPP on Ubuntu and Windows. Both of the operating systems point to the same folder. See more details in the following post: http://stackoverflow.com/questions/4638981/is-it-possible-to-use-the-same-mysql-database-for-windows-xampp-and-linux-mysql/14368403#14368403 Solution 2:  Install a mini Linux distribution such as Slitaz, ...

Lire la suite...

Sửa master boot record cho Ubuntu

Link nàyhttps://help.ubuntu.com/community/Boot-Repair

Lire la suite...

Sử dụng lênh find trong Ubuntu

Tìm hoài thấy cái này hay nên tạm để đây, sẽ dành thời gian viết một bài tổng hợp sau 🙂 http://www.codecoffee.com/tipsforlinux/articles/21.html Đơn giản bạn muốn tìm những file có chứa từ ‘Klamt’ trong thư mục hiện hành, dùng lệnh: ...

Lire la suite...