Accueil / 23:34 / 23:34

Archives du mois: mercredi 26 juin 2013

Comment faire une barre de progression dans R

Progress Bar

Comment faire

Lire la suite...

Biological Networks

Biological Networks bao gồm một số mạng sau: Transcriptional Regulatory: mạng biến đổi Signal Transduction: mạng sự truyền tính trạng Metabolic: mạng trao đổi chất Protein-Protein Interaction: mạng tương tác giữa các loại protein

Lire la suite...

Hadoop: What It Is And How It Works

http://readwrite.com/2013/05/23/hadoop-what-it-is-and-how-it-works http://www.slideshare.net/andrewjbrust/big-data-strategy-for-the-relational-world http://www.capgemini.com/thought-leadership/making-big-data-work http://www-01.ibm.com/software/data/bigdata/ http://www-03.ibm.com/security/solution/intelligence-big-data/ Big Data and NoSQL for Database and BI Pros from Andrew Brust

Lire la suite...

Khai thác thông tin bệnh nhân trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Tình cờ đọc một bài viết trên tạp chí Big Data Download, tôi thấy nội dung tuy đơn giản nhưng phản ánh được thông tin mà nhiều người quan tâm. Tôi mạo muội lấy một số ý của bài viết ...

Lire la suite...