Accueil / Outils / R language

R language

R est un logiciel libre de traitement des données et d’analyse statistiques mettant en œuvre le langage de programmation S. C’est un projet GNU fondé sur l’environnement développé dans les laboratoires Bell par John Chambers et ses collègues. Depuis plusieurs années, deux nouvelles versions apparaissent au printemps et à l’automne. Il dispose de nombreuses fonctions graphiques.

(Tiếng Việt) Hướng cài đặt gói cho R sử dụng với RStudio

Hộp đối thoại để install packages in RStudio

Désolé, cet article est seulement disponible en Vietnamien.

Lire la suite...

Comment faire une barre de progression dans R

Progress Bar

Comment faire

Lire la suite...

Cluster Analysis in R

R has an amazing variety of functions for cluster analysis. In this section, I will describe three of the many approaches: hierarchical agglomeration  partitioning, and model based. While there are no best solutions for the problem of determining the number of clusters to extract, several ...

Lire la suite...

R references

http://www.r-tutor.com http://www.r-tutor.com/gpu-computing/cuda-installation/cuda5.0-ubuntu http://www.ats.ucla.edu/stat/r/

Lire la suite...

Xuất dữ liệu ra file csv trong R

Sau nhiều lần tính toán cho các file dữ liệu khác nhau, mỗi lần thực hiện thao tác, tôi lại thay đổi tên file và lặp lại các bước tương tự. Đành rằng tôi đã gói gọn các bước vào ...

Lire la suite...

Phân tích và hình ảnh hóa mạng phức hợp sử dụng igraph

Thực sự tôi không biết phải dùng từ tiếng Việt nào cho hợp lý với từ chuyên ngành “visualisation”. Tôi dùng tạm cụm từ “hình ảnh hóa” để nói lên chức năng của nó. Nội dung bài viết này xoay ...

Lire la suite...

Phân tích mạng dùng R với gói igraph: Cài đặt với R

CÀI ĐẶT IGRAPH VỚI R Phần này trình bày cách cài đặt igraph như là một gói trong R. Cách dễ nhất có lẽ là dùng lệnh install.packages() của R. Lệnh này sẽ tải nguồn của gói nhị phân thích ...

Lire la suite...

Analyse du réseau dans la langue R utilisant le package igraph: Introduction

igraph with Network Analysis

GIỚI THIỆU igraph là gói phần mềm mã nguồn mở dùng để tạo và xử lý đồ thị có hướng và vô hướng. Nó cài đặt hầu hết các bài toán cơ bản của lý thuyết đồ thị như minimum spanning trees, ...

Lire la suite...