(English) 10 books to make you becoming a Deep Learning hero

Désolé, cet article est seulement disponible en Anglais.

Sách Học Sâu Căn Bản

Cuốn sách này được viết theo lối bình dị, mọi người chưa có kinh nghiệm về Học Sâu (Deep Learning) có thể tự mày mò và thực hành được. [Sách…