(English) 10 books to make you becoming a Deep Learning hero

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Sách Học Sâu Căn Bản

Cuốn sách này được viết theo lối bình dị, mọi người chưa có kinh nghiệm về Học Sâu (Deep Learning) có thể tự mày mò và thực hành được. [Sách…