Accueil / Uncategorized

Uncategorized

Conferences

http://combio.abo.fi/compmod13/ http://www.iscb.org/ismbeccb2013 http://www.icsb2013.dk/ http://www.gcb2013.de/

Lire la suite...

Run .deb in Ubuntu

To install package called package.deb type the following command:Go to directory where package.deb is kept. For example if it is in /tmp directory:$ cd /tmpType the following command:$ sudo dpkg -i package.deb

Lire la suite...

Cài Ubuntu từ USB

Hiện nay, việc sử dụng các máy tính không cần thiết phải có ổ đĩa quang (CD/DVD) vì sự ra đời của các chuẩn nén ảnh dữ liệu như ISO, NRG… Chỉ cần tải file nguồn chương trình ISO, nạp ...

Lire la suite...

jBar Plugin, the jQuery call to action bar : Todd Motto: Front-End Web Developer

jBar Plugin, the jQuery call to action bar : Todd Motto: Front-End Web Developer

Lire la suite...

Crossword Puzzle Game – Một bài toán NP-Completeness

Có một anh bạn nhờ làm một game giống như phần thi Vượt chướng ngại vật của chương trình Đường lên đỉnh Olympia mà VTV3 chiếu hàng tuần vào sáng chủ nhật. Thoạt đầu, nhìn thì dễ nhưng đi sâu ...

Lire la suite...

Trang asp.net

http://asp-net-example.blogspot.com/ http://aspvn.net/?

Lire la suite...

Create a quiz from database

create a quiz from database  

Lire la suite...

Word and ASP.NET

Word to HTML Converter using ASP.Net 2.0 and Microsoft 11.0 object LibraryWord Processing with an Extended Rich Text Box Control

Lire la suite...

TreeView and Master Pages

http://forums.asp.net/t/1022893.aspxhttp://www.dotnetheaven.com/Uploadfile/danish.hameed/TreeViewControl07162005055926AM/TreeViewControl.aspxhttp://quickstarts.asp.net/QuickStartv20/aspnet/doc/ctrlref/navigation/default.aspxhttp://quickstarts.asp.net/QuickStartv20/aspnet/doc/ctrlref/navigation/treeview.aspxhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/7a9swst5%28v=VS.80%29.aspxhttp://how-2-do.blogspot.com/2008/05/aspnet-master-page-tutorial-part-7.html

Lire la suite...

LINQ TO SQL VS. ENTITY FRAMEWORK

http://thedatafarm.com/blog/data-access/linq-to-sql-vs-entity-framework/

Lire la suite...