Accueil / Ingénierie Web / eXtended Markup Language

eXtended Markup Language

  • Tìm hiểu XML – Phần 1

    XML là một dạng ngôn ngữ dùng để biểu diễn dữ liệu. Nếu HTML thiên về cách trình bày (định dạng) dữ ...

Tìm hiểu XML – Phần 1

XML là một dạng ngôn ngữ dùng để biểu diễn dữ liệu. Nếu HTML thiên về cách trình bày (định dạng) dữ liệu thì XML thiên về cách thức lưu trữ chúng. Trang này là một giới thiệu ngắn và ...

Lire la suite...