Create preview images for your web page displayed in Google search results

Print Friendly, PDF & Email

You might want to create a preview image for your web page which it will be displayed in Google search results. This image will help users in the sense of…

(English) Parse HTML Document using XPath with lxml in Python

Print Friendly, PDF & Email

Désolé, cet article est seulement disponible en Anglais.

Tìm hiểu XML – Phần 1

Print Friendly, PDF & Email

XML là một dạng ngôn ngữ dùng để biểu diễn dữ liệu. Nếu HTML thiên về cách trình bày (định dạng) dữ liệu thì XML thiên về cách thức lưu…