Accueil / Tag archives : biological network

Tag archives : biological network

Biological Networks

Biological Networks bao gồm một số mạng sau: Transcriptional Regulatory: mạng biến đổi Signal Transduction: mạng sự truyền tính trạng Metabolic: mạng trao đổi chất Protein-Protein Interaction: mạng tương tác giữa các loại protein

Lire la suite...