Accueil / Tag archives : Page Setup

Tag archives : Page Setup

Chỉnh hướng trang in trong Latex

In đứng (portrait) là ngầm định trong latex. Đôi khi, chúng ta muốn chuyển hướng in ngang (toàn bộ/một trang) tài liệu thì việc biết cách chỉnh thật sự có cần thiết. Ví dụ bạn cần đưa một hình hoặc ...

Lire la suite...