Accueil / Ingénierie Web / HTML / Các bộ soạn thảo html miễn phí mà hiệu quả trên Linux

Các bộ soạn thảo html miễn phí mà hiệu quả trên Linux

Print Friendly, PDF & Email

Gom các editor soạn thảo web miễn phí cho ace nào thích thiết kế web cũng như tạo các trang html đơn giản trên hệ thống Linux.

Ngoài các anh truyền thống như gedit hay emacs, có thể dùng một trong các bạn sau đây:

ZendStudio: mình khoái anh này vì có thể tạo ra nhiều loại file từ html đến php.
Kompozer: anh chàng này cùng họ hàng với Nvu (nếu dùng trên Windows)

Ngoài ra, một số anh khác có thể xem thêm clip giới thiệu về các editor mà có đặc điểm WYSIWYG.

BlueGriffon – một trình duyệt web trên Ubuntu 10.10, được mệnh danh là bộ soạn thảo web thế hệ mới dựa trên rendering engine của Firefox.

comments

À propos Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.