Các bộ soạn thảo html miễn phí mà hiệu quả trên Linux

Print Friendly, PDF & Email

Gom các editor soạn thảo web miễn phí cho ace nào thích thiết kế web cũng như tạo các trang html đơn giản trên hệ thống Linux.

Ngoài các anh truyền thống như gedit hay emacs, có thể dùng một trong các bạn sau đây:

ZendStudio: mình khoái anh này vì có thể tạo ra nhiều loại file từ html đến php.
Kompozer: anh chàng này cùng họ hàng với Nvu (nếu dùng trên Windows)

Ngoài ra, một số anh khác có thể xem thêm clip giới thiệu về các editor mà có đặc điểm WYSIWYG.

BlueGriffon – một trình duyệt web trên Ubuntu 10.10, được mệnh danh là bộ soạn thảo web thế hệ mới dựa trên rendering engine của Firefox.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.