Accueil / Mes recherches / Phân tích mạng dùng R với gói igraph: Cài đặt với R

Phân tích mạng dùng R với gói igraph: Cài đặt với R

Print Friendly, PDF & Email

CÀI ĐẶT IGRAPH VỚI R

Phần này trình bày cách cài đặt igraph như là một gói trong R. Cách dễ nhất có lẽ là dùng lệnh install.packages() của R. Lệnh này sẽ tải nguồn của gói nhị phân thích hợp cho hệ thống đang chạy từ CRAN và cài đặt ngầm định lên các thư mục hệ thống. Sau khi cài đặt xong, gói igraph có thể nạp từ R interpreter bằng lệnh:

library(igraph)

Từ dấu nhắc của R, chúng ta dùng lệnh:

install.packages("igraph", lib="~/.R/library")

Lệnh này sẽ cài gói igraph vào thư mục  library của R profiles. Nếu không có thư mục này thì tùy theo từng tình huống bạn sẽ chọn vị trí cài đặt cho thích hợp.

À propos Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.

Laisser une réponse

Votre adresse email ne sera pas publiéeLes champs requis sont surlignés *

*

*

code

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.