Phân tích mạng dùng R với gói igraph: Cài đặt với R

Print Friendly, PDF & Email

CÀI ĐẶT IGRAPH VỚI R

Phần này trình bày cách cài đặt igraph như là một gói trong R. Cách dễ nhất có lẽ là dùng lệnh install.packages() của R. Lệnh này sẽ tải nguồn của gói nhị phân thích hợp cho hệ thống đang chạy từ CRAN và cài đặt ngầm định lên các thư mục hệ thống. Sau khi cài đặt xong, gói igraph có thể nạp từ R interpreter bằng lệnh:

library(igraph)

Từ dấu nhắc của R, chúng ta dùng lệnh:

install.packages("igraph", lib="~/.R/library")

Lệnh này sẽ cài gói igraph vào thư mục  library của R profiles. Nếu không có thư mục này thì tùy theo từng tình huống bạn sẽ chọn vị trí cài đặt cho thích hợp.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

code

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.