Accueil / Informatique / Theoretical Computer Science

Theoretical Computer Science

Theoretical Computer Science is mathematical and abstract in spirit, but it derives its motivation from practical and everyday computation. Its aim is to understand the nature of computation and, as a consequence of this understanding, provide more efficient methodologies. All papers introducing or studying mathematical, logic and formal concepts and methods are welcome, provided that their motivation is clearly drawn from the field of computing.
See more here: http://www.journals.elsevier.com/theoretical-computer-science/

Introduction of Petri Net

Bài này giới thiệu chung về Petri nets. Đó là một loại đồ thị có hướng đặc biệt gồm 6 thành phần cấu tạo. P: set of places T: set of transitions F: set of arcs W: weight function M_o: ...

Lire la suite...

Analysis Cluster

Désolé, cet article est seulement disponible en Vietnamien et Anglais.

Lire la suite...

Mã hóa md5

Cách đây mấy hôm, tình cờ tôi vào khu vực quản trị của một website nhưng quên bén password của anh admin. Loay hoay hoài mà không cách nào nhớ. Có một đứa em nó bảo là sửa lại password ...

Lire la suite...

Phân tích mạng dùng R với gói igraph: Cài đặt với R

CÀI ĐẶT IGRAPH VỚI R Phần này trình bày cách cài đặt igraph như là một gói trong R. Cách dễ nhất có lẽ là dùng lệnh install.packages() của R. Lệnh này sẽ tải nguồn của gói nhị phân thích ...

Lire la suite...

Analyse du réseau dans la langue R utilisant le package igraph: Introduction

igraph with Network Analysis

GIỚI THIỆU igraph là gói phần mềm mã nguồn mở dùng để tạo và xử lý đồ thị có hướng và vô hướng. Nó cài đặt hầu hết các bài toán cơ bản của lý thuyết đồ thị như minimum spanning trees, ...

Lire la suite...