Accueil / 23:06 / 23:06 / 23:06

Archives du jour: vendredi 8 août 2014

Des références astucieux et automiques avec cleveref

Using Cref for citation of references

(Tiếng Việt) Tính năng này rất quan trọng vì: trong khi tạo các tham chiếu đến Table, Figure, Equation... bạn không nhớ đã ghi Table hay table hay TABLE etc. Và đó là lí do chúng ta muốn tự động hóa việc thêm các prefix phù hợp cho các đối tượng tham chiếu.

Lire la suite...

Pour connaitre la distribution de Ubuntu

Thông tin hệ thống | System Information

Tình cờ một ai hỏi bạn câu hỏi kiểu: Ubuntu bạn đang dùng là phiên bản mấy? Phiên bản 32 hay 64 bit? Làm thế nào để xem thông tin hệ điều hành Ubuntu? System Monitor – cái tên đã ...

Lire la suite...

How to implement an array with string index

Associative Array

    How to implement an array with string index

Lire la suite...