Các bộ soạn thảo html miễn phí mà hiệu quả trên Linux

Print Friendly, PDF & Email

Gom các editor soạn thảo web miễn phí cho ace nào thích thiết kế web cũng như tạo các trang html đơn giản trên hệ thống Linux. Ngoài các anh…

Không biết để đâu

Print Friendly, PDF & Email

Trong khi chạy mplayer, tôi thường hay gặp các lỗi như: Lỗi 1:open: No such file or directory[MGA] Couldn’t open: /dev/mga_vidopen: No such file or directory[MGA] Couldn’t open: /dev/mga_vid[VO_TDFXFB] Can’t…

Tips tricks with the terminal in Ubuntu [Phần 1]

Print Friendly, PDF & Email

In ấnLệnh lpr là sử dụng để in tài liệu trong môi trường Linux do gói CUPS cung cấp. Đây là toàn bộ hướng dẫn. Bên dưới chỉ tóm tắt…

How to play *SWF file in Ubuntu 10.04

Print Friendly, PDF & Email

Gnash SWF player for Ubuntu 10.04SWF(Shock Wave Flash) file format is widely used for displaying animation or vector graphics,with different degrees of interactivity and functions.Adobe products such as Flash,Flex Builder…

Linux – many stuffs to learn now

Print Friendly, PDF & Email

Những bước khởi đầu: Bạn cần thiết cái này khi làm quen với hệ điều hành Linux: Bash Guide for Beginners Thay đổi quyền hạn truy cập tập tin thư…

Dual boot Linux and Vista (or XP)

Print Friendly, PDF & Email

Sau gần vài tiếng đồng hồ thử nghiệm và cấu hình, cuối cùng tôi cùng tìm ra được cách edit GRUB để có thể cài một lúc Ubuntu và Vista…

Compression and Decompression in Ubuntu

Print Friendly, PDF & Email

This is a presentation of tar: Linux: File Compression and Archiving with gzip, zip, rar, tar, unzip… Các file lưu trữ (đôi khi gọi là file nén) trên hệ thống…

Quản lý phiên bản phần mềm và source code (SVN)

Print Friendly, PDF & Email

Một vài lệnh căn bản:svn ci -m « Updated the project »: Cap nhat len resporitysvn checkout+sshhttp://linux.byexamples.com/archives/255/svn-command-line-tutorial-for-beginners-1/http://code.google.com/p/svnx/

Download videos from YouTube.com in Linux

Print Friendly, PDF & Email

youtube-dl is a small command-line program to download videos from YouTube.com. Install youtube-dl in Ubuntu sudo aptitude install youtube-dl This will complete the installation. Using youtube-dl Usage instructions are easy.…

How To Start With Cpp In Linux

Print Friendly, PDF & Email

http://www.socher.org/index.php/Main/HowToStartWithCppInLinux