Accueil / Networking

Networking

Kiến thức mạng máy tính

Comment installer le dernier Skype sur Linux Mint

Skype (R) 4.3 for Linux

Désolé, cet article est seulement disponible en Anglais Américain.

Lire la suite...

What exactly is RESTful programming?

Basic operations of RESTful architecture

Désolé, cet article est seulement disponible en Vietnamien et Anglais Américain.

Lire la suite...

Should we accept carelessly other applications connecting to your facebook?

List all other applications connecting your facebook and settings.

Thấy BS Hồ Hải khuyến cáo việc có người gởi message để xem video nói xấu về bác ấy nhưng yêu cầu click vào một link khác mới có thể xem được. Đây là trò mèo của tụi muốn làm ...

Lire la suite...

What is GPU Process in Chrome’s Task Manager

GPU Process Chrome in Task Manager

Tieng Phap

Lire la suite...

Launching Google Chrome or Chromium causes Ubuntu logout immediately

Linux Mint Mate Lockscreen

Có trường hợp khởi động Google Chrome hoặc Chromium làm cho Ubuntu/Linux Mint logout ngay lập tức. Các chương trình khác dù đang chạy nhưng hệ thống vẫn tự động đăng xuất. Trường hợp này khá hi hữu. Nếu lướt ...

Lire la suite...

Kiểm tra cổng đang kết nối trên Windows

Kiểm tra những kết nối và cổng chiếm dụng trên Windows, chúng ta có thể dùng lệnh:netstat -an, để kiểm tra những cổng đang lắng nghe hoặc:netstat -o, để liệt kê danh sách mã số các tiến trình (Process ID) ...

Lire la suite...

Using Google Bookmarks on Google Chrome

You are hack on Google Chrome. How do you store favourites (bookmarks) in Google Chrome? This post introduces use of Google Bookmarks in storing and retrieving web pages you want to read later. Bookmark your favorite pages – Using Google ...

Lire la suite...