stunnel for mysql – server and client

Tạo một kênh giao tiếp mã hóa giữa mysql server và mysql client là cẩn thiết. Một hướng dẫn ở đây, bạn có thể tham khảo.

How to Add a Subscribe By Email Widget to Your Blog

Hôm nay sửa sang blog sử dụng WordPress và đưa lên host. Thế là từ giã anh http://nvntung.wordpress.com và thay vào đó là http://it4bus.vn/blog. Hi vọng nhà mới kích thích…

Một số ứng dụng cơ bản với Codeigniter

Nếu chúng ta muốn làm quen nhanh với một ứng dụng liên quan đến database với Codeigniter thì xem qua ứng dụng mẫu này: http://www.grocerycrud.com/

Remove index.php in Codeigniter

Hôm nay đọc bài này, tôi thấy quan trọng nên xin tác giả mang về đây. If you work with CodeIgniter, you will soon learn fast enough that the CodeIgniter…

Installer et configurer LAMPP

Web Programming works with tools to create, design, and code dynamic websites which allow us to update and interact to users. It’s existing a suit of web technology include Linux,…

Impossible de démarrer XAMPP sous Windows 7

Một vấn đề khi chúng ta cài Teamviewer trên Windows 7: Nó sẽ chiếm port 443 trong khi port này dành riêng cho Apache. Thực tế Apache cần hai port…

Comment configurer un répertoire virtuel dans XAMPP

Có hai vấn đề mà tôi thấy cần phải viết bài này: Với những ai đã quen dùng Windows chắc cũng sẽ thao tác dễ dàng với IIS thì việc…

Create an image gallery with jQuery

http://workshop.rs/2009/12/image-gallery-with-fancy-transitions-effects/

Présentation de jQuery

Désolé, cet article est seulement disponible en Anglais.

Toàn tập với CSS

Các bài hướng dẫn CSS trên Youtube:Phần 1, 2, 3, 4, 5XHTML Tips & Tricks: CSS Buttons