ASP.NET: Drop Down List Control

Print Friendly, PDF & Email

Thường thường chúng ta muốn điền dữ liệu cho các hộp danh sách (drop down list) khi form vừa nạp (môi trường web và desktop). Rõ ràng chúng ta chỉ muốn nạp (fill in) một lần duy nhất khi form vừa khởi động, và không cần fill nữa trong trường hợp form refresh. Đo đó, để tránh tình trạng cứ nạp nhiều lần mỗi khi form hởi động, chúng ta đặt đoạn mã nạp dữ liệu cho ô điều khiển Drop Down List trong điều kiện trang chưa PostBack. Cách làm như sau:

if (!Page.IsPostBack) {

….; // Đoạn mã lệnh fill in cho drop down list

}

Tương tự như vậy cho các ô điều khiển khác như ListBox,

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

code

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.