Accueil / 20:30 / 20:30

Archives du mois: dimanche 24 février 2013

Create styles or templates integrated into CodeIgniter

codeigniter_logo

http://ellislab.com/forums/viewthread/67521/ http://net.tutsplus.com/tutorials/php/an-introduction-to-views-templating-in-codeigniter/ http://maestric.com/doc/php/codeigniter_template http://www.darrylmabini.com/simple/dynamic/template http://getsparks.org/get-sparks http://www.innovativephp.com/introduction-to-templating-and-dynamic-views-with-codeigniter/ http://www.christophermonnat.com/2009/04/building-applications-using-codeigniter-part-1-file-structure/ http://stackoverflow.com/questions/9266827/creating-a-master-template-in-codeigniter https://github.com/EllisLab/CodeIgniter/wiki/Displaying-Multiple-Templates http://williamsconcepts.com/ci/codeigniter/libraries/template/start.html http://stackoverflow.com/questions/3957000/what-codeigniter-template-library-is-best

Lire la suite...

Working with css, images, and jQuery in CodeIgniter

I spent a lot of time for seeking an appropriate solution to use external stylesheets in CodeIgniter. If you are not patient, I think you will give up the racing. Here is the silver point I have found. It can ...

Lire la suite...

Subdomains vs. Subdirectories: which is the better one?

http://www.brafton.com/news/subdomains-vs-subdirectories-for-seo-no-serp-benefits-for-subdomains-anymore

Lire la suite...

Comptez le nombre de fois un mot apparaît dans une chaîne

(Tiếng Việt) Làm thế nào đếm xem một "word" xuất hiện bao nhiêu lần trong một "string" cho trước. Cách đơn giản nhất nhiều người biết: tách chuỗi thành từng từ và so sánh chúng với từ cần tìm.

Lire la suite...

Tài liệu tham khảo lập trình với Python

Python Programming

Désolé, cet article est seulement disponible en Vietnamien.

Lire la suite...

Kĩ năng viết báo khoa học

Lire la suite...

stunnel for mysql – server and client

Tạo một kênh giao tiếp mã hóa giữa mysql server và mysql client là cẩn thiết. Một hướng dẫn ở đây, bạn có thể tham khảo.

Lire la suite...

How to Add a Subscribe By Email Widget to Your Blog

subscribe via email

Hôm nay sửa sang blog sử dụng WordPress và đưa lên host. Thế là từ giã anh http://nvntung.wordpress.com và thay vào đó là http://it4bus.vn/blog. Hi vọng nhà mới kích thích đam mê viết lách 🙂 Mở đầu là cách thêm ...

Lire la suite...

Một số ứng dụng cơ bản với Codeigniter

Nếu chúng ta muốn làm quen nhanh với một ứng dụng liên quan đến database với Codeigniter thì xem qua ứng dụng mẫu này: http://www.grocerycrud.com/

Lire la suite...

Remove index.php in Codeigniter

Hôm nay đọc bài này, tôi thấy quan trọng nên xin tác giả mang về đây. If you work with CodeIgniter, you will soon learn fast enough that the CodeIgniter framework, by default, uses the index.php in its URL. Here’s ...

Lire la suite...