Accueil / 13:08 / 13:08 / 13:08

Archives du jour: jeudi 23 mai 2013

Research Topics in Information Systems

Tôi lấy nội dung từ trường đại học CarnegieMellon Tepper – School of Business để tiện cho những ai muốn tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về các chủ đề chính trong lĩnh vực hệ thống thông tin RESEARCH ...

Lire la suite...