Research Topics in Information Systems

Tôi lấy nội dung từ trường đại học CarnegieMellon Tepper – School of Business để tiện cho những ai muốn tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về các chủ…