Using Google Bookmarks on Google Chrome

You are hack on Google Chrome. How do you store favourites (bookmarks) in Google Chrome? This post introduces use of Google Bookmarks in storing and retrieving web pages you want…

Giới thiệu lập trình thủ tục

Giới thiệu lập trình thủ tục Nhiều ngôn ngữ lập trình truyền thống mà sinh viên vẫn thường học đầu tiên khi mới tập tễnh bước vào nghề IT là…

Functional programming introduction

Lập trình hàm là một kiểu lập trình mà tính toán các mô hình như là ước tính các biểu thức. Để hiểu rõ về lập trình hàm, bạn nên…