Accueil / 20:23 / 20:23 / 20:23

Archives du jour: mercredi 23 janvier 2013

Làm việc với file bbl trong bibtex

Hôm qua submit báo mới ngỡ ra một điều là template họ đưa cần dùng các bibitem để chèn tài liệu tham khảo mà không cần include file .bib. Nhưng thời gian đã hết, đành nộp đại file .tex như ...

Lire la suite...