Nâng cấp diễn đàn UEVBx [Pha 1]

Các công việc cần làm: Backup dữ liệu Cài đặt và test nukeviet, phpbb Lập bản kế hoạch Phân tích một số yêu cầu mới …

Kiểm tra cổng đang kết nối trên Windows

Kiểm tra những kết nối và cổng chiếm dụng trên Windows, chúng ta có thể dùng lệnh:netstat -an, để kiểm tra những cổng đang lắng nghe hoặc:netstat -o, để liệt…

Impossible de démarrer XAMPP sous Windows 7

Một vấn đề khi chúng ta cài Teamviewer trên Windows 7: Nó sẽ chiếm port 443 trong khi port này dành riêng cho Apache. Thực tế Apache cần hai port…

Cài đặt MOUNTY để đọc các file ảnh ISO

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt chương trình MOUNTY để mount các file ảnh ISO. Đây là chương trình đơn giản, dễ sử dụng. Nó…

Phân tích mạng dùng R với gói igraph: Cài đặt với R

CÀI ĐẶT IGRAPH VỚI R Phần này trình bày cách cài đặt igraph như là một gói trong R. Cách dễ nhất có lẽ là dùng lệnh install.packages() của R.…

Analyse du réseau dans la langue R utilisant le package igraph: Introduction

GIỚI THIỆU igraph là gói phần mềm mã nguồn mở dùng để tạo và xử lý đồ thị có hướng và vô hướng. Nó cài đặt hầu hết các bài…

Using Google Bookmarks on Google Chrome

You are hack on Google Chrome. How do you store favourites (bookmarks) in Google Chrome? This post introduces use of Google Bookmarks in storing and retrieving web pages you want…

Giới thiệu lập trình thủ tục

Giới thiệu lập trình thủ tục Nhiều ngôn ngữ lập trình truyền thống mà sinh viên vẫn thường học đầu tiên khi mới tập tễnh bước vào nghề IT là…

Programmation functionale

Lập trình hàm là một kiểu lập trình mà tính toán các mô hình như là ước tính các biểu thức. Để hiểu rõ về lập trình hàm, bạn nên…

Latex và các công cụ hỗ trợ

Khi sử dụng Latex, có một số đối tượng như table rất khó để chúng ta canh chỉnh độ rộng của các hàng, cột. Xuất phát từ tình huống này,…