Home / Tag Archives: ERC

Tag Archives: ERC

Online support channel

ERC và IRC là những công cụ giúp bạn chat trực tuyến, hỗ trợ tốt khi trao đổi công việc. Xem ở đây cách thức cài đặt và cấu hình, sử dụng chung với Emacs http://www.emacswiki.org/emacs/ERC và http://searchirc.com/help/beforeyouconnect.php

Read More »