Home / Tag Archives: Quản lí dự án

Tag Archives: Quản lí dự án

97 Things Every Project Manager Should Know

97 Things Every Project Manager Should Know

Cuốn sách này giới thiệu các mẹo cơ bản một người làm quản lí dự án nên lưu ý.

Read More »