An Introduction to Metabolism

Print Friendly, PDF & Email

Tôi thấy cái này An Introduction to Metabolism là một giới thiệu sinh động, trực quan về metabolism nên để đây cho mọi người tiện theo dõi.

Ngoài ra, có hàng trăm bài viết giới thiệu về metabolism như:

Một bài viết của nhóm nghiên cứu loài chim ở đại học Harvard.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.