Architect Enterprise Applications with Java EE

Print Friendly, PDF & Email

Tự nhiên hôm nay lại nhớ đến khóa học về lập trình ứng dụng máy chủ và phân tán thời còn học thạc sĩ ở PUF. Hồi đó, lập trình java cũng không đến nổi tệ. Lâu lắm rồi không đụng đến mấy loại này, design pattern quến bén hết rồi. Giờ cấu hình jdk1.7 để chạy trên Ubuntu, hỡi ôi một thời còn đâu. Ngó nghiêng thấy các course về phát triển ứng dụng loại này khá đắt tiền đấy.

  1. Anh Oracle cung cấp course này.
  2. Miễn phí trên youtube.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.