Accueil / Archives de cet auteur: Nguyen Vu Ngoc Tung (page 25)

Archives de cet auteur: Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.

Design Patterns

Design Patterns in Software Industry

This post presents the list of popular design patterns using in software industry.   Name Usage Abstract Factory Abstract Factory – Creational Design Pattern Abstract Factory Abstract Factory – Creational Design Pattern Factory Method Factory method Design pattern using C# ...

Lire la suite...

ASP.NET: Migrating to LINQ to SQL in TheBeerHouse and ASP.NET 2.0 Website Programming Problem Design Solution – Book Information and Code Download – Wrox

ASP.NET: Migrating to LINQ to SQL in TheBeerHouse and ASP.NET 2.0 Website Programming Problem Design Solution – Book Information and Code Download – Wrox

Lire la suite...

Tìm hiểu Kiến trúc MVC với ASP.NET

Như chúng ta biết, MVC là một kiến trúc ứng dụng được sử dụng phổ biến. Với một lập trình viên, biết MVC sẽ giúp ích nhiều trong việc tạo một ứng dụng nhanh, hiệu quả và an toàn. Trong ...

Lire la suite...

Một số trang liên quan đến thiết kế WEB

Trang này chứa các ví dụ mẫu hay về CSS. Trang này là Thế giới WEB, cũng có một số cái hay hay.

Lire la suite...

Một số vấn đề liên quan đến dự án EPHY10

Tìm hiểu sự khác nhau giữa ASP.NET Server Controls và HTML Server Controls. Tìm hiểu cách gắn một hàm của JavaScript với ASP.NET Server ControlMột cách thực hiện chung là: trong phương thức Page_Load của trang .aspx, chúng ta viết ...

Lire la suite...

OpenGL GL_Select problems with ATI, NVidia

Các giải thích về cách install và uninstall các ATI drivers. See here select and pick object up The 1st explaination: see here. Bên dưới là một copy của giải thích. Beware that a BIG drop in performance will exist ...

Lire la suite...

Mệt với report

Công việc viết report cực kỳ mệt nhọc và kiên trì, phải cố gắng lên, còn 3 tuần nữa.

Lire la suite...

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Hello world! 🙂

Lire la suite...

Dual boot Linux and Vista (or XP)

Sau gần vài tiếng đồng hồ thử nghiệm và cấu hình, cuối cùng tôi cùng tìm ra được cách edit GRUB để có thể cài một lúc Ubuntu và Vista (hoặc XP) trên cùng một máy tính. Cách 1: Chỉnh ...

Lire la suite...

How to print multiple pages in a sheet

Tôi biết có nhiều người muốn in nhiều trang soạn thảo văn bản trong Microsoft Word trên một mặt giấy A4 (vì muốn tiết kiệm giấy). Chức năng này đã có trong Page Setup… khi chúng ta soạn thảo văn ...

Lire la suite...