(English) Parse HTML Document using XPath with lxml in Python

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Tìm hiểu XML – Phần 1

XML là một dạng ngôn ngữ dùng để biểu diễn dữ liệu. Nếu HTML thiên về cách trình bày (định dạng) dữ liệu thì XML thiên về cách thức lưu…