Home / Tag Archives: Big Data

Tag Archives: Big Data

Hadoop: What It Is And How It Works

http://readwrite.com/2013/05/23/hadoop-what-it-is-and-how-it-works http://www.slideshare.net/andrewjbrust/big-data-strategy-for-the-relational-world http://www.capgemini.com/thought-leadership/making-big-data-work http://www-01.ibm.com/software/data/bigdata/ http://www-03.ibm.com/security/solution/intelligence-big-data/ Big Data and NoSQL for Database and BI Pros from Andrew Brust

Read More »

Khai thác thông tin bệnh nhân trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Tình cờ đọc một bài viết trên tạp chí Big Data Download, tôi thấy nội dung tuy đơn giản nhưng phản ánh được thông tin mà nhiều người quan tâm. Tôi mạo muội lấy một số ý của bài viết ...

Read More »