Home / Information Systems / Khai thác thông tin bệnh nhân trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Khai thác thông tin bệnh nhân trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Print Friendly, PDF & Email

Tình cờ đọc một bài viết trên tạp chí Big Data Download, tôi thấy nội dung tuy đơn giản nhưng phản ánh được thông tin mà nhiều người quan tâm. Tôi mạo muội lấy một số ý của bài viết để nói về việc khai thác thông tin khách hàng (ở đây là bệnh nhân) như thế nào.

Ba ví dụ về cách big data đang làm thay đổi thông tin chăm sóc sức khỏe bệnh nhân dưới nhiều dạng khác nhau là:

Data-driven decisions: gọi là các quyết định dựa trên nền tảng dữ liệu, điều này có nghĩa là gì? Những bằng chứng, dấu hiệu mới, sơ cấp được đưa ra từ đống dữ liệu có sẵn ban đầu. Từ thông tin bệnh nhân, big data cho phép tìm kiếm sự giống nhau về bệnh nhân của hàng ngàn đặc điểm bệnh án và từ đó trợ giúp cho việc chẩn đoán.

Stream computing: vì khối lượng dữ liệu quá lớn nên trong tính toán luồng, dữ liệu không được nạp và chứa trong bộ nhớ chính. Nó sử dụng chủ yếu tính toán theo thời gian thực hoặc ít ra độ trễ trong tính toán cực tiểu.

Patient Care and Insight: phân tích dữ liệu có tính chất tiên đoán cho những bệnh nhân có mức độ nguy hiểm cao.

 

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.