Home / Tag Archives: engineering software

Tag Archives: engineering software

Using Python for scientific and engineering software development

Python Programming

Thực sự nhìn nhận vấn đề, Python được khá nhiều nhà khoa học không chuyên về máy tính sử dụng. Bản thân là người trong nghề, tôi cảm nhận Python chứa những tiện dụng mà rất ít ngôn ngữ lập ...

Read More »