Home / Programming / Using Python for scientific and engineering software development

Using Python for scientific and engineering software development

Print Friendly, PDF & Email

Thực sự nhìn nhận vấn đề, Python được khá nhiều nhà khoa học không chuyên về máy tính sử dụng. Bản thân là người trong nghề, tôi cảm nhận Python chứa những tiện dụng mà rất ít ngôn ngữ lập trình khác có được.

Python Programming

Python Programming

Để tiến hành xử lý một file dữ liệu mô tả metabolism của plant (khoảng 70 các chất và 78 phản ứng), không quá 150 dòng code, tôi có thể xây lấy ra được các đồ thị của metabolites và reactions.

comments

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.