Home / Tag Archives: wordpress

Tag Archives: wordpress

How to delete WordPress themes

Delete themes in Wordpress | Xóa theme trong wordpress

Removing theme through FTP Using FTP manager login to your server and open the WordPress installation folder Go to wp-content/themes and delete the required folder.

Read More »

How to Add a Subscribe By Email Widget to Your Blog

subscribe via email

Hôm nay sửa sang blog sử dụng WordPress và đưa lên host. Thế là từ giã anh http://nvntung.wordpress.com và thay vào đó là http://it4bus.vn/blog. Hi vọng nhà mới kích thích đam mê viết lách 🙂 Mở đầu là cách thêm ...

Read More »