Home / Web Engineering / How to Add a Subscribe By Email Widget to Your Blog
subscribe via email
subscribe via email

How to Add a Subscribe By Email Widget to Your Blog

Print Friendly, PDF & Email

Hôm nay sửa sang blog sử dụng WordPress và đưa lên host. Thế là từ giã anh http://nvntung.wordpress.com và thay vào đó là http://it4bus.vn/blog. Hi vọng nhà mới kích thích đam mê viết lách 🙂

Mở đầu là cách thêm một tiện ích để bạn đọc muốn subscribe blog qua email. Không hiểu tại sao phiên bản wordpress 3.5.1 lại ít widget như thế.

Google một cái ra một đống liên quan. Tôi chọn một bài hướng dẫn chi tiết để tham khảo. Cách làm khá đơn giản: dùng một Text widget để tạo một custom widget. Sau đó chèn đoạn code lấy từ Google feedburner.

Tham khảo:

Step by step guide to setup feedburner for wordpress

About Admin

programming all time and taking a bread for the lunch hahaha... When you are engaging your work, nobody can attract you doing another thing. Otherwise, should should move to other jobs or are not interested in your job enough.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.