Home / Operating System / Linux / Tips tricks with the terminal in Ubuntu [Phần 2]

Tips tricks with the terminal in Ubuntu [Phần 2]

Print Friendly, PDF & Email
Lệnh grep, egrep (extend grep)

http://www.cyberciti.biz/faq/howto-use-grep-command-in-linux-unix/
http://www.debian-administration.org/articles/460

Bật cửa sổ chỉnh sửa thông tin các thiết bị kết nối
nm-connection-editor

Lệnh chmod, chown
Muốn set quyền thao tác lên một thư mục (hay tập tin) cho một người dùng nào đó, chúng ta dùng lệnh chown (Change Owner). Cú pháp: chown nvntung:nvntung these, trong đó: nvntung là tên của nhóm, và nvntung là tên của owner và these là tên thư mục. Nếu muốn set cho các thư mục con bên trong these thì thêm options -R (giống như lệnh cp -r để copy tất cả các nội dung bên trong một thư mục, kể cả các thư mục con).

Trong khi đó lệnh chmod là change mode (w: writable, r: readble và x: excutable). Cú pháp: chmod 775 thư mục. Và nhớ là các macro 755, 775…

Thay đổi ngôn ngữ hệ điều hành
Nếu trong chúng ta ai sử dụng hệ điều hành Windows sẽ thấy việc đổi các ngôn ngữ khác nhau cho hệ điều hành khó khăn đến nhường nào. Tôi đã từng giúp đỡ anh bạn chuyển giao diện tiếng Pháp của Windows 7 Home Basic thành tiếng anh hoặc tiếng Việt. Một yêu cầu trợ giúp không dễ tý nào vì ngay trên trang của Microsoft, họ chỉ hỗ trợ việc chuyển ngôn ngữ cho những phiên bản Ultimate hoặc Enterprise của hệ điều hành Windows 7. Chỉ còn cách là phá bỏ bản quyền win 7 home basic để cài bản lậu Win7 Professional hoặc bản nào khác.
Đây là điều mà Ubuntu (Linux) hỗ trợ khá dễ dàng. Bạn thao tác chưa đầy 5 phút. Tôi trình bày ngắn gọn 2 cách sau:
Cách 1: Đứng ở root hoặc user có quyền quản trị, bạn thực hiện các lệnh sau:

export LANG=en_US
export LANGUAGE=en_US
sudo dpkg-reconfigure locales
echo "export LANG=en_US" >> /home/user/.profile

Cách 2: Bạn xem như hình dưới

Chọn System > Administration > Language Support. Nếu Ubuntu hỏi cài đặt một vài gói thêm vào, nhấn INSTALL để cài đặt.
Bây giờ, bạn có thể chọn ngôn ngữ mà bạn muốn trong danh sách ngôn ngữ mà hệ thống hỗ trợ (Supported Language List). Nhấn Apply để cài đặ ngôn ngữ mới. Chọn ngôn ngữ ngầm định trong phần Default Language. Click OK để kết thúc thao tác.

Lưu ý: Việc cài đặ ngôn ngữ mới chỉ có tác dụng ở lần khởi động máy kế tiếp.

How To Count The Number Of Lines In A File In Linux Shell Command
http://www.wallpaperama.com/forums/how-to-count-the-number-of-lines-in-a-file-in-linux-shell-command-t1084.html

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.