Programming References with Microsoft Technology

Print Friendly, PDF & Email

If you’re a Microsoft hacking, I think you’re not strange at Microsoft Developer Network. Trên đó, bạn có thể tải các bộ công cụ phát triển chuẩn (SDK), nhiều thư viện hỗ trợ, các gói bài tập mẫu minh họa (samples), và tham gia vào diễn đàn (forum) trao đổi một số vấn đề liên quan đến lập trình. Thông qua các diễn đàn, chúng ta có thể tìm thấy một số giải pháp hữu ích từ những cuộc thảo luận.

Developer Resources on Microsoft Developer Network
Developer Resources on Microsoft Developer Network

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.