Home / Uncategorized

Uncategorized

Conferences

http://combio.abo.fi/compmod13/ http://www.iscb.org/ismbeccb2013 http://www.icsb2013.dk/ http://www.gcb2013.de/

Read More »

Run .deb in Ubuntu

To install package called package.deb type the following command:Go to directory where package.deb is kept. For example if it is in /tmp directory:$ cd /tmpType the following command:$ sudo dpkg -i package.deb

Read More »

Cài Ubuntu từ USB

Hiện nay, việc sử dụng các máy tính không cần thiết phải có ổ đĩa quang (CD/DVD) vì sự ra đời của các chuẩn nén ảnh dữ liệu như ISO, NRG… Chỉ cần tải file nguồn chương trình ISO, nạp ...

Read More »

jBar Plugin, the jQuery call to action bar : Todd Motto: Front-End Web Developer

jBar Plugin, the jQuery call to action bar : Todd Motto: Front-End Web Developer

Read More »

Crossword Puzzle Game – Một bài toán NP-Completeness

Có một anh bạn nhờ làm một game giống như phần thi Vượt chướng ngại vật của chương trình Đường lên đỉnh Olympia mà VTV3 chiếu hàng tuần vào sáng chủ nhật. Thoạt đầu, nhìn thì dễ nhưng đi sâu ...

Read More »

Trang asp.net

http://asp-net-example.blogspot.com/ http://aspvn.net/?

Read More »

Create a quiz from database

create a quiz from database  

Read More »

Word and ASP.NET

Word to HTML Converter using ASP.Net 2.0 and Microsoft 11.0 object LibraryWord Processing with an Extended Rich Text Box Control

Read More »

TreeView and Master Pages

http://forums.asp.net/t/1022893.aspxhttp://www.dotnetheaven.com/Uploadfile/danish.hameed/TreeViewControl07162005055926AM/TreeViewControl.aspxhttp://quickstarts.asp.net/QuickStartv20/aspnet/doc/ctrlref/navigation/default.aspxhttp://quickstarts.asp.net/QuickStartv20/aspnet/doc/ctrlref/navigation/treeview.aspxhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/7a9swst5%28v=VS.80%29.aspxhttp://how-2-do.blogspot.com/2008/05/aspnet-master-page-tutorial-part-7.html

Read More »

LINQ TO SQL VS. ENTITY FRAMEWORK

http://thedatafarm.com/blog/data-access/linq-to-sql-vs-entity-framework/

Read More »