How to export environment variables defined in a file

Using environment variables in modern applications is very common https://unix.stackexchange.com/questions/79064/how-to-export-variables-from-a-file https://unix.stackexchange.com/a/79084/30988 set -a . ./tmp.txt set +a

Các bộ soạn thảo html miễn phí mà hiệu quả trên Linux

Gom các editor soạn thảo web miễn phí cho ace nào thích thiết kế web cũng như tạo các trang html đơn giản trên hệ thống Linux. Ngoài các anh…

Tips tricks with the terminal in Ubuntu [Phần 1]

In ấnLệnh lpr là sử dụng để in tài liệu trong môi trường Linux do gói CUPS cung cấp. Đây là toàn bộ hướng dẫn. Bên dưới chỉ tóm tắt…