Home / Tag Archives: Mount

Tag Archives: Mount

Installing MOUNTY to read ISO files

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt chương trình MOUNTY để mount các file ảnh ISO. Đây là chương trình đơn giản, dễ sử dụng. Nó hỗ trợ nhiều dạng file ảnh khác nhau như: ISO, ...

Read More »