Home / Operating System / Linux / Installing MOUNTY to read ISO files

Installing MOUNTY to read ISO files

Print Friendly, PDF & Email

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt chương trình MOUNTY để mount các file ảnh ISO.

Đây là chương trình đơn giản, dễ sử dụng. Nó hỗ trợ nhiều dạng file ảnh khác nhau như: ISO, IMG, BIN, MDF, và cả chuẩn NRG đình đám của hãng Nero. Ngoài chức năng cơ bản, MOUNTY cho phép sao chép các files này lên đĩa CD/DVD. Mounty đang lưu trữ trong TahuTEK PPA. Hãy nạp các deb và cài MOUNTY trên những phiên bản Ubuntu 10.04, 10.10 hoặc 11.04 sử dụng các lệnh sau:

Sau khi cài đặt xong, MOUNTY nằm trong menu: Applications > Accessories > Disk Image Mounter (Mounty).

comments

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.