Home / Computer Science / Computer Architecture / Tìm hiểu bộ nhớ Cache

Tìm hiểu bộ nhớ Cache

Print Friendly, PDF & Email
Bô nhớ cache – còn được gọi là bộ nhớ kí ức. Nói thêm từ cache là một thuật ngữ dùng trong máy tính, thường chúng ta dùng nguyên chữ cache trong cụm từ “bộ nhớ cache” mà không cần thiết phải dịch ra “bộ nhớ kí ức”. Tôi để chữ “bộ nhớ kí ức” cho xác nghĩa tiếng việt nếu bạn nào thích dùng.
GIỚI THIỆU
Đã gọi là bộ nhớ kí ức thì chúng ta chỉ hình dung thôi chứ không thể sờ mó được.
PHÂN LOẠI
SỬ DỤNG BỘ NHỚ CACHE
Xem thêm:
comments

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.