Introduction of Petri Net

Print Friendly, PDF & Email

Bài này giới thiệu chung về Petri nets. Đó là một loại đồ thị có hướng đặc biệt gồm 6 thành phần cấu tạo. P: set of places T: set…

Cluster Analysis

Print Friendly, PDF & Email

Statistica http://www.statsoft.com/textbook/cluster-analysis/

Mã hóa md5

Print Friendly, PDF & Email

Cách đây mấy hôm, tình cờ tôi vào khu vực quản trị của một website nhưng quên bén password của anh admin. Loay hoay hoài mà không cách nào nhớ.…

Phân tích mạng dùng R với gói igraph: Cài đặt với R

Print Friendly, PDF & Email

CÀI ĐẶT IGRAPH VỚI R Phần này trình bày cách cài đặt igraph như là một gói trong R. Cách dễ nhất có lẽ là dùng lệnh install.packages() của R.…

Network Analysis in R with the package igraph: Introduction

Print Friendly, PDF & Email

GIỚI THIỆU igraph là gói phần mềm mã nguồn mở dùng để tạo và xử lý đồ thị có hướng và vô hướng. Nó cài đặt hầu hết các bài…