Book Basic Deep Learning

Print Friendly, PDF & Email

Cuốn sách này được viết theo lối bình dị, mọi người chưa có kinh nghiệm về Học Sâu (Deep Learning) có thể tự mày mò và thực hành được.

[Sách Deep Learning cơ bản – Tái bản lần thứ 2]Trong quá trình đi dạy và đi làm mình thấy rất nhiều câu hỏi và thắc…

Posted by Tuan Nguyen on Friday, August 7, 2020

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.