10 books to make you becoming a Deep Learning hero

In the world of Deep Learning, I am shocked to approach so much information about this field on a daily basis. It’s time to sit down and find myself. These…

Book Basic Deep Learning

Cuốn sách này được viết theo lối bình dị, mọi người chưa có kinh nghiệm về Học Sâu (Deep Learning) có thể tự mày mò và thực hành được. [Sách…